Politică de confidențialitate

I. Protectia datelor

Principiul respectării confidenţialităţii datelor cu caracter pesonal este important pentru S.C. ESTETIC PRO BUSINESS S.R.L. şi este parte activă în modul în care ne organizăm afacerea.
În această declaraţie te informăm în legătură cu datele pe care noi le colectăm când vizitezi site-ul nostru şi în ce scopuri le folosim.

1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. ESTETIC PRO BUSINESS S.R.L., cu sediul în București, Sectorul 4, Blv. Alexandru Obregia, nr. 22 A, Bl. II/30, sc. B, ap. 84, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/2394/2017, având cod unic de înregistrare RO 37124288 , în calitate de operator de date (denumit „Operator”), dorim sa vă furnizăm prin prezenta informații legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi.

a. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon. Aceste date cu caracter personal vor fi colectate prin intermediul formularului de contact existent pe site-ul WWW.ROOTSCONCEPT.RO . S.C ESTETIC PRO BUSINESS S.R.L. nu solicita alte tipuri de date cu caracter personal.

b. Scopul și temeiurile prelucrării

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal de mai sus pentru comunicarea cu persoana/firma care a contactat S.C. ESTETIC PRO BUSINESS S.R.L., in urma solicitarii facute de aceasta prin intermediu formularului de contact. Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază ca și temei consimțământul dumneavoastră, consimțământ dat în mod explicit în momentul completării si trimiterii formularului de contact.

c. Colectarea datelor cu caracter personal

Se realizează prin intermediul formularului de contact existent pe website-ul WWW.ROOTSCONCEPT.RO iar datele cu caracter personal sunt apoi preluate în baza de date menținută de Operator pentru scopul mai sus menționat.

d. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra vor fi folosite strict pentru realizarea scopului de mai sus, datele dvs. cu caracter personal nu pot fi și nu vor fi dezvăluite altor terte entități.

e. Prelucrarea bazei de date

Nu prelucram datele decât pentru realizarea scopului de mai sus.

f. Durata prelucrării

Operatorul declară că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va desfășura până la încetarea comunicării.

g. Ce se întâmplă cu datele după terminarea prelucrării

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus, sau după retragerea consimțământului dumneavoastră și în cazul în care Operatorul nu mai are motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor fi sterse din baza de date.

h. Securitatea prelucrării datelor

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează în permanență și actualizează măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța prelucrării datelor cu caracter personal.

i. Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea noastră restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când (i) considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele; (iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

Dreptul de a vă retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care aceasta se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

Dreptul de a vă opune prelucrării – însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale Operatorului ori (ii) este făcută în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta într-o măsură semnificativă;

Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Exercitarea altor drepturi de mai sus poate fi efectuată în orice moment prin adresarea unei solicitări in format electronic, Operatorului, la următoarea adresă/e de contact electronic: contact@rootsconcept.ro , ori prin poștă scrisă către sediul S.C ESTETIC PRO BUSINESS S.R.L., la adresa mentionata mai sus. Vom procesa cererea și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

2. Transmiterea informatiilor

S.C ESTETIC PRO BUSINESS S.R.L. iși asumă ca nu va transmite datele dvs personale nici unei alte persoane sau companii. Datele tale personale nu vor fi transferate in strainatate.

3. Alte site-uri

Declaratia pentru “Protectia datelor” se aplica exclusiv pentru acest website.

4. Drepturi legate de prelucrarea de date

Ai dreptul de acces si interventie asupra datelor tale cu caracter personal supuse prelucrarii. De asemenea, ai dreptul de a te opune prelucrarii ulterioare, in limitele si conditiile prevazute de lege. In plus, ai dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si dreptul de a te adresa instantei de judecata.

II. Alte informatii utile

S.C ESTETIC PRO BUSINESS S.R.L iși rezerva dreptul de a suspenda temporar sau permanent prezentul website.